top of page
הרב יוסף קמינר

הרב יוסף קמינר

הרב יוסף קמינר הוא מייסד וראש מכון חכמת התורה. בוגר ישיבת מאור ישראל של חסידות גור בבני ברק, למד לימודי רבנות בכולל בית ישראל בירושלים. במסגרת מכון חכמת התורה יזם את פרויקט 'המכלול' - הויקיפדיה החרדית, המנגיש לקהילה החרדית את כל הידע הקיים בויקיפדיה העברית בצורה מותאמת תרבותית לערכי החברה החרדית, עם למעלה מ-500,000 כניסות בחודש. בנוסף, הקים הרב קמינר את פרויקט 'שיתופתא' - מערכת למידה חרדית עכשווית המשלבת חווית לימוד תורה מסורתית עם רכישת מיומנויות המאה ה-21. הרב קמינר עומד בראש מרכז אספקלריה, מרכז מחקר המפתח ידע ייחודי באזורי החיכוך ובנקודות הממשק בין השקפת עולם חרדית להשקפת עולם מודרנית. אספקלריה מתמחה בגישור והתאמה תר בותית, מייעצת אסטרטגית ונותנת שירותי התאמה תרבותית למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות תרבות מרכזיים, ארגוני חברה אזרחית וגופים עסקיים בליבת הקהילה החרדית. מהעבר השני, מרכז אספקלריה מלווה ונותן שירותי התאמה תרבותית למוסדות חינוך וארגונים חרדים מובילים בממשקי פעילותם בליבת העולם המודרני והחברה הישראלית.

bottom of page