top of page

מי אנחנו?

אנחנו קבוצה של אנשי מעשה ואקדמיה מרקעים ישראלים שונים, אשר ערכה החל ממרס 2023 תהליך מאומץ ומעמיק של למידה והקשבה בינינו, התייעצות עם מומחים והוגים בארץ ומחוצה לה, למידה ממודלים היסטוריים ועכשוויים של כינון חוקות בעולם - ההצלחות כמו גם הכשלונות - ודיונים ממושכים ביכולת ליישם את לקחיהם בישראל. זוהי יוזמה עצמאית והתנדבותית שאינה ממומנת בידי אף גוף.

bottom of page