top of page

פרופ׳ נטע ברק-קורן, מובילת הקבוצה

פרופ׳ נטע ברק-קורן היא חברת סגל בפקולטה למשפטים ובמרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אורחת בבתי הספר למשפטים של שיקגו ואוניברסיטת פנסילבניה, וחוקרת אורחת במרכז ספרא לאתיקה של אוניברסיטת הרווארד. מחקריה עוסקים בניתוח אמפירי והתנהגותי של המשפט החוקתי, בפרט בדרכים בהן המשפט החוקתי מעצב התנהגות אנושית ויחסים בין קבוצות. היא בעלת תואר ראשון במשפטים ובמדעי הקוגניציה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ראשונה במחזור, ותואר שני ודוקטורט בניתוח התנהגותי של המשפט החוקתי בסוגיות של דת ומדינה מאוניברסיטת הרווארד. את התמחותה ערכה בלשכת נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש. מחקריה זכו בפרסים ובמענקי מחקר בישראל, אירופה וארה״ב, ביניהם מענקי מחקר מה-ERC ומהקרן הלאומית למדע, פרס חשין למצוינות אקדמית במשפט (2022), פרס גורני לחוקרת צעירה של המשפט הציבורי (2019), ופרס בירק למצוינות במשפט (2018).

bottom of page