top of page
הרבנית ד״ר תרצה קלמן

הרבנית ד״ר תרצה קלמן

הרבנית ד"ר תרצה קלמן עוסקת בהלכה במעשה ובמחקר. בהקשר האקדמי היא משמשת כחוקרת עמיתה באוניברסיטת בן גוריון ומרצה במכללת תלפיות. בעבר היתה עמיתת מחקר במרכז כץ למחקרים מתקדמים במדעי היהדות באוניברסיטת פנסילבניה, בתר -דוקטורנטית במרכז סלמה שטרן בברלין ועמיתת בתר -דוקטורט במרכז לחקר המרות דת ויחסים בין דתיים באב"ג. מחקריה נערכים בצומת שבין חקר ההלכה, היסטוריה, היסטוריה של הרעיונות, ותיאוריה של המשפט ומתמקדים בספרות הלכתית שמקורה באימפריה העות'מאנית בראשית העת החדשה, ובראש ובראשונה בכתביו של ר' יוסף קארו. בשדה התורני היא משמשת ככתובת הלכתית, וכיועצת הלכה היא מנהלת את אתר יועצות ההלכה בעברית של מדרשת נשמת מאז שנת .2007 בנוסף לימדה ומלמדת במסגרות תורניות שונות ובהן מדרשת "דרכיה" של תנועת הנוער עזרא. לאורך העשורים האחרונים פעלה במגוון הקשרים בזירה הציבורית, ובין היתר משמשת חברה באסיפה הכללית של אמונה, תנועת האישה הדתית.

bottom of page