top of page
1.jpg

ד״ר יהודה מימרן

ד"ר יהודה מימרן הוא חבר סגל בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית (ובוגר התוכנית), ממיסדי ומובילי תנועת ״תיקון״, חבר בוועד המנהל של פורם כפרי הנוער והפנימיות, בעבר מנכ"ל אליאנס - כל ישראל חברים בארץ. במסגרת זו פעל לקידום מצוינות חינוכית בפריפריה ולעידוד חינוך יהודי- ציוני המדגיש אחריות, ערבות ומעורבות חברתית. בשנת 2014 קיבל את פרס "פלג" על קידום ההבנה, הקבלה והשיתוף בין מגזרים שונים בעולם היהודי. בעבר הקים יהודה את תוכנית "מורשה" להעמקת החינוך היהודי והמעורבות הקהילתית ואת ״המרכז למנהיגות יהודית-חברתית: ממזרח שמש" – ארגון לאקטיביזם חברתי המחנך את חבריו על ברכי ערכי היהדות הספרדית- החברתית. לפני כן ניהל יהודה את בית הספר היסודי וחטיבת הביניים "מורשת" במבשרת ציון. ליהודה תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ותואר דוקטור בחינוך יהודי, כולם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

bottom of page